Dubion Neppari
2012-12-03

HD A ED 0
Kraftigt underbett

Neppari, bor numera hos Elin som tävlar henne framgångrikt på mondioringplanen.